به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بورس کالای ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از خدمات خود ٣٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١٠ میلیارد تومان آن مربوط به ارائه خدمات در خرداد ماه می باشد. گفتنی است درآمد این شرکت در مدت ٣ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.