چقدر؛ چه میزان؟ مرکز آمار ایران اعلام کرد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور در زمستان سال...

بورس۲۴ : قیمت مسکن در کشور، زمستان سال گذشته 60 درصد افزایش پیدا کرد.

مرکز آمار ایران دقایقی پیش اعلام کرد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور در زمستان سال 97 با 60 درصد افزایش نسبت به زمستان سال 96 به 2 میلیون و 926 هزار تومان رسید. 

سطح قیمت کشوری مسکن 12 درصد در فاصله یک فصل (زمستان نسبت به پاییز) تغییر صعودی کرده است.

در آخرین فصل از سال گذشته حجم معاملات خرید و فروش مسکن در کشور کاهش 17 درصدی نسبت به زمستان سال 96 پیدا کرد.

حجم معاملات البته 10 درصد نسبت به پاییز افزایش پیدا کرده است.

میانگین قیمت زمین نیز در کشور 122 درصد نسبت به زمستان سال 96 افزایش یافت و به 2 میلیون و 865 هزار تومان رسید.

اگر چه قیمت زمین دو برابر شد اما از حجم خرید و فروش ملک کلنگی کاسته نشد!

زمستان پارسال حجم خرید و فروش زمین در کشور 29 درصد نسبت به زمستان 96 افزایش یافت.

علت آن که خرید زمین به رغم رشد شدید قیمت، کم نشد آن است که در شهرهای مختلف، سرمایه گذاران ملکی از بین زمین و خانه، اولی را انتخاب کردند چون زمین در بلند مدت سود بیشتری به خریدار می دهد!