آخرین وضعیت گروه خودروسازی ایران خودرو بررسی شد...

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴,شرکت ایران خودرو اگر چه در سال ٩٧ با زیان همراه شد ،  اما با پیش بینی تولید و فروش ۵٩٠ هزار دستگاه خودرو برای سال ٩٨ به ارزش بیش از ۶٠ هزار میلیارد تومان امید های خوبی را در بین سهامدارن ایجاد کرده است...