معاون بورس تهران در گفت و گو با بورس ٢۴ : این بازار نقطه مقابل بازار پایه فرابورس خواهد بود و شرکت های بزرگ تر و شفاف تر و با کیفیت سود بیشتر و با نوسان کمتر به این بازار وارد خواهند شد. در این بازار همچنین بحث بازارگردانی سهم مطرح است که حتما باید وجود داشته باشد، میزان شناوری نیز مد نظر خواهد بود تا از ورود سفته بازان و نوسان گیران به این بازار جلوگیری شود...

بورس۲۴ : طرحی جدید در بورس تهران مورد بررسی است مبنی بر این که بازاری جدید در بورس با دامنه نوسان 10 درصدی روی کار بیاید، که شرکت های با شفافیت بالاتر به این بازار وارد شوند، این بازار دقیقا نقطه مقابل بازار پایه فرابورس بوده و طرح مطالعاتی آن آغاز شده است.

مهدی پارچینی معاون بازار بورس تهران در گفت و گو با بورس۲۴ در خصوص این موضوع عنوان کرد: این موضوع در مرحله مطالعاتی قرار دارد، دستورالعمل پیشنهادی آن نیز توسط همکاران تهیه شده است. تنها باید وارد کمیته های تخصصی بشود و سپس به هیئت مدیره برسد و اگر در هیئت مدیره نیز تایید شود اجرایی می شود.

وی ادامه داد: این موضوع پس از تایید در هیئت مدیره بورس به سازمان ارائه خواهد شد.

چه شرکت هایی؟

او در خصوص این که چه شرکت هایی می توانند به این بازار وارد شوند؟گفت : شرکت هایی می توانند وارد این دامنه نوسان و این بازار شوند که از شفافیت بالا، نقدینگی کافی و کیفیت افشا در درجه بالایی قرار داشته باشند. شرکت های این گروه نباید انحراف معیاری در سود های سالانه آن ها وجود داشته باشد. توقف و تعلیق های معاملاتی نداشته یا مدت توقف و تعلیق آن ها کم باشند.

وی تاکید کرد: پارامترهای مختلفی وجود دارد که جزئیات آن در صورت تایید هیئت مدیره بورس اطلاع رسانی می شود، به طور کل پارامترهای نقدشوندگی پارامترهای شفافیت و پارامترهای گزارشگری و کیفیت سود ، مد نظر خواهد بود.

پارچینی عنوان کرد: این بازار نقطه مقابل بازار پایه فرابورس خواهد بود و شرکت های بزرگ تر و شفاف تر و با کیفیت سود بیشتر و با نوسان کمتر به این بازار وارد خواهند شد. در این بازار همچنین بحث بازارگردانی سهم مطرح است که حتما باید وجود داشته باشد، میزان شناوری نیز مد نظر خواهد بود تا از ورود سفته بازان و نوسان گیران به این بازار جلوگیری شود.

کی؟

این مقام مسئول در مورد زمان تایید یا عدم تایید آن گفت: این موضوع یک طرح مطالعاتی است و هنوز به هیئت مدیره بورس تهران نرسیده، در نتیجه زمان دقیقی برای تایید یا عدم تایید آن نمی توان تعیین کرد. اما به هر حال سعی ما این است که زود به جریان بیفتد.

وی افزود: در این بازار در مورد شرکت هایی بحث می شود که بسیار شفاف بوده و امکان دستکاری قیمت نیز ندارند، در این شرکت ها ریسک های نظارتی کمتر است، بورس باید به این شرکت ها امکان رشد بیشتری بدهد تا بازار عمیق تر و شفاف تر شود.

وی تاکید کرد: هدف بورس این است که به سمت شفافیت بیشتر پیش برویم، یعنی شرکت هایی که از کیفیت و شفافیت بالاتری برخوردارند از معاملات بهتر و سهل تری برخوردار شوند. تمامی ابعاد نقد شوندگی، کیفیت سود ، شفافیت و سایر موارد گفته شده نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.