دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ابلاغیه جدید وزارت صمت به طور قطع سبب خواهد شد که قیمت های صادراتی ما بهتر شده و سودآوری کارخانجات از بخش صادرات نیز بیشتر شود. در همین راستا نیز کمیته های صادراتی در انجمن تشکیل داده ایم و همه جوانب رصد می شود.