اعضای برجام نقش تاریخی خود برای حفظ این توافق را ایفا کنند بدانیم که از بین رفتن برجام، به نفع ایران نیست؛ به نفع جهان هم نیست حسن روحانی هنگام دریافت استوار نامه «فیلیپ تی یبو» سفیر جدید فرانسه در تهران، گفت، شرایط کنونی حساس است و ...

بورس۲۴ : رئیس جمهور گفت: فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاه است؛ از بین رفتن برجام، به نفع ایران، فرانسه، منطقه و جهان نیست. 

حسن روحانی روز دوشنبه هنگام دریافت استوارنامه «فیلیپ تی یبو» سفیر جدید فرانسه در تهران، گفت: ایران و فرانسه در سال‌ های اخیر، افق روشنی را برای آینده روابط مشترک خود ترسیم کرده‌ اند و بدین لحاظ تسریع در اجرای توافقات، ضروری است. 

وی با اشاره به صبر و خویشتنداری ایران طی یک سال گذشته به درخواست فرانسه و اتحادیه اروپا برای جبران اثرات و تبعات خروج آمریکا از برجام، اظهارداشت: شرایط کنونی حساس است و فرانسه همچنان فرصت دارد، در کنار دیگر اعضای برجام، و در فرصت بسیار کوتاهی که وجود دارد، نقش تاریخی خود را برای حفظ این توافق ایفا کند.

او گفت: چرا که بی تردید از بین رفتن برجام، به نفع ایران، فرانسه، منطقه و جهان نیست.

منبع: مهر