به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در خصوص نحوه عرضه LAB در بازار داخلی اقدام به ارائه توضیحاتی نمود.