به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اعلام داشت در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ١٣٨۴)، تقاضای انتشار اوراق خرید دین شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام‌شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار اوراق خرید دین ملاحظه نگردید و عرضۀ عمومی اوراق مذکور با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.