به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید برق عسلویه مپنا در پی نوسان قیمت سهام در روزهای اخیر معاملاتی اقدام به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات نموذ.