بورس ٢۴ : بازار سرمایه طی روزهای گذشته رکورد جدیدی را از خود بر جای گذاشت. شاخص کل بورس اوراق بهادار توانست با عبور از سقف قبلی خود در محدوده ٢٢۴ هزار و ۵٠٠ واحد ارتفاعات بالاتری را برای خود به عنوان هدف ترسیم کند. اما روند صعودی بازار و شاخص با تشدید تنش های سیاسی همزمان شد و این امر موجب شده تا در روزهای اخیر شاهد پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا باشیم... با وجود این که عمده کارشناسان و تحلیل گران اعتقاد دارند امسال یکی از سال های مطلوب بازار سرمایه خواهد بود اما برخی از سهامداران و سرمایه گذاران این حوزه نیز که بازدهی مطلوبی را تا این جا کسب کرده اند با افزیش اخبار متشنج سیاسی اقدام به فروش سهام خود و شناسایی سود کرده اند...

بورس۲۴ : بازار سرمایه طی روزهای گذشته رکورد جدیدی را از خود بر جای گذاشت. شاخص کل بورس اوراق بهادار توانست با عبور از سقف قبلی خود در محدوده 224 هزار و 500 واحد ارتفاعات بالاتری را برای خود به عنوان هدف ترسیم کند. اما روند صعودی بازار و شاخص با تشدید تنش های سیاسی همزمان شد و این امر موجب شده تا در روزهای اخیر شاهد پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا باشیم.

با وجود این که عمده کارشناسان و تحلیل گران اعتقاد دارند امسال یکی از سال های مطلوب بازار سرمایه خواهد بود اما برخی از سهامداران و سرمایه گذاران این حوزه نیز که بازدهی مطلوبی را تا این جا کسب کرده اند با افزیش اخبار متشنج سیاسی اقدام به فروش سهام خود و شناسایی سود کرده اند.

اما در این بین اوراق بدهی بازار با کمترین ریسک ممکن بازدهی های قابل توجهی می دهند. در بین 30 نماد اسناد خزانه اسلامی که هم اکنون در بازار معامله می شود ؛ اخزا 609 و اخزا 710 بیش از 25 درصد بازدهی دارند. بازدهی 6 نماد اسناد خزانه به نام های اخزاهای 721، 716، 713، 718، 723 و 720 نیز بالاتر از 23 درصد است.

سایر اخزاها نیز بین 20 تا 22 درصد بازدهی دارند. این در حالی است که سود قانونی سپرده های یک ساله بانکی 15 درصد است. البته برخی از بانک ها نیز خارج از آیین نامه بانک مرکزی عمل کرده و سودهای 20 درصدی به سپرده گذاران خود می دهند. اما اگر بازدهی اوراق بدهی بازار را با بانک های پیرو مقررات و آیین نامه بانک مرکزی مقایسه کنیم ، بازدهی برخی از آن ها بیش از 10 درصد بالاتر از بانک هاست.

به عنوان مثال اوراق بدهی شستا 002 هم اکنون با بازدهی بالاتر از 32 درصد همراه است. قرن 99 نیز بیش از 27 در صد و کورش 99 حدود 27 درصد بازدهی به سرمایه گذاران و خریداران خود می دهد. سلامت 4 و مبین 014 نیز بیش از 26 درصد بازدهی دارند. بازدهی سه نماد افاد 1، اجاد 22 و اشاد 8 نیز 25 و بالاتر از آن است.

به طور کلی به جز اوراق اسناد خزانه اسلامی در بین سایر اوراق های بدهی بازار بیش از 71 درصد از آن ها بالاتر از 20 درصد بازدهی دارند که می تواند در شرایط پرریسک شدن بازار سرمایه و تشدید تلاطم های بازار گزینه های جذابی برای سرمایه گذاری باشند.