به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ملت در خصوص تسعیر اقلام ارزی اقدام به شفاف سازی نمود و میانگین نرخ تسعیر ارز را ٧۵٠٠ تومان برای هر دلار اعلام کرد.