به گزارش بورس٢۴، عرضه بلوک عمده سهام آذرآب هم لغو شد