به گزارش بورس٢۴، خصوصی سازی به وکالت از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بلوک ٢٠ درصدی سهام پالایش نفت لاوان را با شرایط ذیل آگهی کرد.

به گزارش بورس۲۴ ، خصوصی سازی به وکالت از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بلوک 20 درصدی سهام پالایش نفت لاوان را با شرایط ذیل آگهی کرد.

بدین ترتیب، شاهد عرضه این بلوک با قیمت پایه معادل قیمت بسته شدن روز عرضه به علاوه 20 درصد به شرط این که از رقم 29116 ریال کمتر نباشد خواهیم بود.