مقایسه عملکرد بازارهای سهام، ارز و سکه، در هفته‌ گذشته بیانگر آن است، که...

بورس۲۴ : بازار سرمایه با 2.8 درصد بازدهی، بیشترین سود را در هفته گذشته نسبت به بازارهای ارز و سکه نصیب سرمایه‌ گذاران خود کرد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، مقایسه عملکرد بازارهای سهام، ارز و سکه در هفته‌ گذشته بیانگر این است که بازار سهام در این مدت با 2.8 درصد رشد، بیشترین سود را نسبت به بازارهای ارز و سکه نصیب خود کرده است. 

این در حالی است، که در این مدت، بازار ارز (دلار) با تغییر 1.9 درصدی و بازار سکه با نوسان 2.6 درصدی مواجه بوده‌ اند.

بر این اساس نگاهی به معاملات هفته گذشته بورس اوراق بهادار حکایت از این دارد که صنایع زراعت و خدمات وابسته با 19.7 درصد، ساخت دستگاه‌ ها و وسایل ارتباطی با 19.4 درصد، محصولاتچوبی با 17. درصد، خدمات فنی و مهندسی با 16.5 درصد و مخابرات با 15.8 درصد بیشترین رشد و صنایع تامین آب، برق و گاز با 10.1 درصد، استخراج زغال سنگ با 7.4 درصد، شرکت‌ های چند رشته‌ ای با 0.6 درصد، فلزات اساسی با 0.4 درصد و محصولات شیمیایی با 0.2 درصد بیشترین کاهش را داشته‌ اند.

این گزارش می‌ افزاید: مقایسه عملکرد بازارهای سهام، ارز و سکه از ابتدای امسال تاکنون نیز بیانگر این است، که بازار سهام در این مدت با 30.6 درصد رشد، بیشترین سود را نسبت به بازارهای ارز و سکه از آن خود کرده است.  

گفتنی است، همچنین از ابتدای امسال تاکنون بازار ارز (دلار) با رشد 3 درصدی و بازار سکه با افزایش 0.6 درصدی در رتبه بعدی قرار دارند.