به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،شرکت تدبیر روشن منطقه آزاد انزلی قصد عرضه ٢٠ درصدی سهام ریل پرداز نوآفرین را با قیمت پایه هر سهم ٨۵٠ تومان در دستور کار قرار داده است