بورس ٢۴ : وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست شرکت های مجاز به صادرات سیمان و کلینکر را منتشر کرده است. در این لیست که نام ٧۵ شرکت تولیدکننده سیمانی به چشم می خورد به نظر می رسد همه شرکت های تولیدکننده را در برگرفته باشد و وزارت صمت حق صادرات سیمان و کلینکر را از ١۵ خرداد ماه تا ٣١ مرداد ٩٨ صرفا برای تولیدکنندگان این صنعت در نظر گرفته است. اما این اقدام موافقان و مخالفانی نیز دارد. برخی از فعالان صنعت سیمان مخالف حذف واسطه ها در زمینه فروش صادراتی سیمان و کلینکر هستند و برای مخالفت خود نیز دلایلی دارند. در مقابل برخی دیگر از فعالان صنعت نیز به شدت از این اقدام حمایت کرده اند و به طور صد درصدی موافق آن هستند ، زیرا اعتقاد دارند این اقدام هم به نفع صنعت سیمان است و هم برای کشور ارزآوری در بر خواهد داشت.