به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش دلیل اصلی نوسان قیمت سهام در روزهای اخیر معاملاتی را برنده شدن در مناقصه کشور هند دانست.