مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت پتروشیمی آبادان با حضور بیش از ۶۰ درصد از سهامداران صبح امروز تشکیل جلسه داد.