به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت شیشه قزوین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ٧٠ ریال سود محقق کرد. این در حالی است که کقزوی در مدت مشابه سال قبل ٣٩۵ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدیل زیان شرکت به سود در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٢٨ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١٩۶٣ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.


نظرات

  • kababi

    تولیدبیشتردرروندمدیریت بهتر

    ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۱:۲۸