به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تصمیمات مجمع چند شرکت به اطلاع سهامداران رسید


نظرات

  • کاربر شماره ۵۸۹۸۰

    پارس 927 تومان سود را 230 تومان تقسیم کرده پس باقی سود را چه خواهد کرد !!؟

    ۱۳۹۸/۳/۶ - ۰۰:۳۳