به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ گروه صنایع کاغذ پارس در ۶ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٩٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٣٧ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اردیبهشت ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است. نرخ فروش محصولات شرکت در اردیبهشت نسبت به میانگین ۶ ماهه رشد داشته است.