جلسه مجمع عمومی شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در ساعت ١۶:٠٠روز چهار شنبه درمحل استان اصفهان-شهرستان اصفهان-ضلع جنوبی سی و سه پل(هتل پل)،هتل پارسیان کوثر،سالن میخک و با حضور ٧۵ درصد از سهامداران برگزار شد...