در حالی که نرخ شمش "ارفع" در اسفند ماه سال گذشته حوالی ٣٨٠٠ تومان در نوسان بود در سال جدید معاملات در محدوده قیمتی....

بورس۲۴ : آهن و فولاد ارفع امروز در حالی به عرضه شمش بلوم اقدام کرد که نرخ پایه بدون تغییر نسبت به پایه قبلی 35,052 ریال در نظر گرفته شده بود که با توجه به تقاضای 3 برابری در مقابل حجم عرضه قیمت ها رقابت شد.

حداکثر نرخ رقابتی امروز 40,139 ریال بود و پایانی معامله نیز با 2.4% کاهش نسبت به معامله قبلی به سطح 40,083 ریال رسید.

حجم عرضه ها امروز به 8 هزار تن محدود شد؛ ارزش معامله نیز از مرز 32 میلیاردتومان گذشت.

در حالی که نرخ شمش "ارفع" در اسفند ماه سال گذشته حوالی 3800 تومان در نوسان بود در سال جدید معاملات در محدوده قیمتی 4000 تومان تثبیت شده است.