چهارمین عرضه سبد میلگرد ١۴ تا ٢٨ مجتمع فولاد خراسان در سال جاری در حالی امروز انجام شد که نرخ پایانی معامله نسبت به آخرین عرضه این محصول در بورس کالا (اواسط اردیبهشت ماه) ....