به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رینگ سازی مشهد در خصوص نوسان قیمت سهام در روزهای اخیر معاملاتی شفاف سازی نمود.