قیمت شمش بلوم شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در بازه یکساله و همراه با روندی صعودی در حال حاضر به مرز...