مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری بوعلی با حضور ۸۶.۴۹ درصد از سهامداران برگزار شد.