به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی اعلام داشت با توجه به مجوز صادر شده از شرکت صنایع شیر ایران و با استناد به مصوبات چهل و پنجمین و چهل و نهمین صورتجلسه کمیته کارگروه قیمت گذاری صنایع شیر ایران نرخ فروش گروه آبمیوه و دوغ از تاریخ ١٣٩٨/٠٢/٣٠ به شرح پیوست افزایش یافت لذا با توجه به حاشیه سود مناسب گروه آبمیوه تولیدی این شرکت انتظار می رود سود شرکت افزایش خوبی داشته باشد.