رییس انجمن فولاد گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و تحریم های اخیر این صنعت، تولید کنندگان باید تلاش بیشتری داشته باشند تا میزان تولید و صادرات آنها کاهش نیابد. برای سال پیش رو هدف گذاری کرده ایم که هشت میلیون تن صادرات در صنعت فولاد داشته باشیم.

بورس۲۴ : رییس انجمن فولاد گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و تحریم های اخیر این صنعت، تولید کنندگان باید تلاش بیشتری داشته باشند تا میزان تولید و صادرات آنها کاهش نیابد. برای سال پیش رو هدف گذاری کرده ایم که هشت میلیون تن صادرات در صنعت فولاد داشته باشیم.

بهرام سبحانی رییس انجمن فولاد در گفت وگو با خبرنگار بورس۲۴ در خصوص چشم انداز این صنعت برای سال پیش رو با توجه به تحریم هایی که در مقابل این صنعت قرار گرفته است، گفت: چنانچه بگوییم تحریم های اخیر که این صنعت را هدف گرفته است تاثیری در روند تولید و فروش ما ندارد چندان درست نیست. اگر هم بگوییم تاثیرگذار خواهند بود که تحریم کنندگان را خوشحال خواهیم کرد. سال 97 حدود 25 میلیون تن فولاد در کشور تولید شده که تقریبا حدود 30درصد از این میزان به سایر کشورها صادر شد.

وی تصریح کرد: برای سال پیش رو نیز برنامه ریزی کرده ایم تا همین روند را ادامه داده و به امید خدا همین میزان تولید و فروش داشته باشیم. هم اکنون مهم ترین چالش پیش روی صنعت فولاد همین مسائل و مشکلات سیاسی و بین المللی بوده که کار را برای تولید کنندگان دشوار کرده است.

رییس انجمن فولاد بیان کرد: با همه این ها امیدواریم که نه تولید کاهش پیدا کند و نه خللی در روند صادرات ما ایجاد شود. میزان صادرات ما در سال 97، هفت و نیم میلیون تن بوده که هدف گذاری این صنعت برای میزان صادرات سال پیش رو هشت میلیون تن است.

سبحانی همچنین افزود: تولید آهن اسفنجی از ۲۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تن در سال ۹۶ به ۲۶ میلیون و ۳۵۹ هزار تن در سال ۹۷ افزایش یافته که حاکی از رشد ۱۷ درصدی آن است.

در ادامه نگاهی به میزان تولید و فروش یک ماهه نخست سال مالی 98 چند شرکت بزرگ صنعت فولاد داریم که به شرح زیر است:

نام شرکت

سود هر سهم( EPS )

میزان تولید

میزان فروش

مبلغ فروش(میلیون ریال)

فولاد مبارکه

719

668

503

23.261.542

فولاد خوزستان

1535

325.902

339.260

11.349.648

فولاد آلیاژی ایران

409

36.307

30.063

1.718.908

آهن و فولاد ارفع

1110

150.775

43.573

1.603.215

فولاد خراسان

409

351.024

54.482

2.192.367