بورس ٢۴ : نماد شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس از ٢۵ اردیبهشت ماه متوقف شده و روز گذشته یعنی ٢٨ اردیبهشت ماه ناظر بازار فرابورس ایران اعلام کرد که این نماد به دلیل بررسی شفافیت اطلاعاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ١١ خرداد ماه به حالت تعلیق درآمده است... گفتنی است نماد آینده در بازار پایه ج فرابورس فعالیت می کند. این سهم توانست طی ٢٠ روز اخیر بیش از ٨٠ درصد جهش کرده و از محدوده ١۴٠ تومان به ٢۵۶ تومان ارتقا یابد. این در حالی است که بهای سهم طی یک دوره تقریبا دو ماهه که از اواخر بهمن ماه آغاز شده بود ، در محدوده ١۵٠ تومان معاملات کم نوسانی را تجربه می کرد...