تقسیم ٩٩ درصد از سود محقق شده، بین سهامداران مدیر عامل: هتل ما حاشیه زاینده رود است؛ ریسکی نداریم! مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ١٢ ماهه منتهی به ٢٩ اسفند ٩٧ شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان امروز برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، سهامدارانی که مالک بیش از یک میلیون سهم گکوثر هستند، می توانند از...