به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آذریت اعلام داشت به دلیل عدم ایجاد شرایط لازم تامین مالی پروژه کلات خشک اجرائی نشد.