به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ١ ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٢٣٢۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨١ درصد رشد داشته است.