به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان پاسخ بازرس قانونی شرکت مبنی بر بلامانع بودن شناسایی سودواگذاری ساختمان اداری در عملکرد سال مالی منتهی به ١٣٩٨/٠٣/٣١ و همچنین شناسایی سود واگذاری ٢ %سهام شرکت تامین سرمایه نوین را منتشر نمود.