به گزارش کدال نگر بورس٢۴، گهر زمین با تحقق سود ٣۵۶ ریالی در ٣ ماهه توانست با جهش قابل توجه ۶٩ درصدی سود خود به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شود.