به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر در پی نوسان قیمت سهام در روزهای اخیر معاملاتی کنفرانس اطلاع رسانی برگزار نمود و به سوالات پاسخ داد.