به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مدیریت سرمایه گذاری امید در خصوص "اصل و خسارت تاخیر تادیه نسبت به سود سهام سال‌های ٩۴ و ٩۵ مورد مطالبه "صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی، و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده‌‏ از این شرکت توضیحاتی ارائه نمود.