سهامداران پترول در جریان باشند ، بخشی از معاملات ابطال شده...

بورس۲۴ : گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان موسوم به پترول که امروز سلبریتی بازار سرمایه از نظر حجم معامله و صف خرید شده بود ، ساعتی پیش با ابطال بخشی از معاملات مواجه شد.

پترول که امروز بیش از 330 میلیون معامله داشت به دلیل مازاد عرضه توسط یک کد معاملاتی با نظر ناظر بورس با ابطال حدود 85 میلیون سهم مواجه شد.

مازاد عرضه به دلیل عرضه بیش از حد سهم ( بیش از یک درصد) توسط برخی کدهای معاملاتی بوده است.

دستورالعمل معاملات بورس عرضه بیش از یک درصد سهم توسط یک کد را مشمول طی تشریفات معاملات عمده قلمداد کرده است.

این ابطال در شرایطی رقم می خورد که پترول به رغم معامله بیش از 1.5 درصد شرکت در آخر بازار بیش از 80 میلیون صف خرید داشت.

یک مسئول در پترول در گفت و گو با بورس۲۴ خبر ابطال بخشی از معاملات این سهم را تائید کرده است.

نکته مهم معاملات امروز پترول خرید بیش از 226 میلیون سهم توسط حقیقی ها بوده که البته این آمار پس از ابطال حدود 85 میلیون سهم است ، در حالی که حدود 215 میلیون سهم ، حقوقی در این نماد سهم فروخته است.


نظرات

  • n69

    وپترو بسیار ارزنده تر از پترول است سوپر سلبریتی است

    ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۰۱:۴۲