به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت درآمدی چند شرکت مهم ارزیابی شد


نظرات

  • سید

    لطفا درصد پوشش بودجه پیشبینی شده هم ذکر شود..اینطور خیلی هم قابل استفاده نیست.

    ۱۳۹۸/۱/۶ - ۲۲:۱۳