به گزارش بورس٢۴،بیمه معلم هم در واپسین روز های سال ٩٧ مهمان بازار فرابورس شد. بدین ترتیب،این شرکت بیمه ای در تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه در رنج قیمتی ٢۶٠ الی ٢٧٠ تومان با سهمیه هر کد ٧۵٠ سهم عرضه خواهد شد.