بورس ٢۴ : ذوب آهن اصفهان در تولید ریل خود کفا شد، نخستین قرار داد مهم ذوب آهن اصفهان با راه آهن کشور شروعی برای فروش های آینده است، این قرارداد اولین قراردادی بوده که بر روی همه برندها معامله شده است و آغاز فروش های ذوب‌آهن با راه‌آهن ملی خواهد بود... روح اله فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها ، امور مجامع و سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در خصوص فروش ریل نوع ۶٠E با گرید ٢۶٠ R بر اساس استاندارد ١٣۶٧۴-EN به راه آهن به خبرنگار بورس ٢۴ گفت : این فروش شروعی برای فروش انواع ریل های تولیدی ذوب آهن می باشد که با تمام استانداردهای مورد نظر راه آهن مطابقت و همخوانی دارد...

بورس۲۴ : ذوب آهن اصفهان در تولید ریل خود کفا شد، نخستین قرار داد مهم ذوب آهن اصفهان با راه آهن کشور شروعی برای فروش های آینده است، این قرارداد اولین قراردادی بوده که بر روی همه برندها معامله شده است و آغاز فروش های ذوب‌آهن با راه‌آهن ملی خواهد بود.

تضمین آینده تامین ریل ایران با «ذوب»

روح اله فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها ، امور مجامع و سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در خصوص فروش ریل نوع 60E با گرید 260 R بر اساس استاندارد 13674-EN به راه آهن به خبرنگار بورس۲۴ گفت : این فروش شروعی برای فروش انواع ریل های تولیدی ذوب آهن می باشد که با تمام استانداردهای مورد نظر راه آهن مطابقت و همخوانی دارد .

وی گفت : این قرارداد اولین تفاهم نامه ای بوده که با برند E60 با گرید 260R مبادله شده و مطابق مفاد قرارداد انجام کلیه آزمایش های کنترل کیفی و فنی لازم مطابق استاندارد 13674-EN در مراحل مختلف ( قبل از تولید ، حین تولید ، بعد از تولید و زمان تحویل ) و با تائید شرکت بازرسی بین المللی در اختیار راه آهن قرار می گیرد که این امر نشان از توان و خودکفایی ذوب آهن در خصوص انجام کلیه استانداردهای بین المللی جهت تولید انواع ریل با گرید های مختلف است .

ذوب هم خود کفا شد

به گفته وی ، مبادله این قرارداد نشان می دهد که راه آهن می تواند تمام پروژهای ریلی خود را در سطح کشور به ذوب آهن محول نماید .

فاضل پور گفت: قرارداد مزبور جهت استفاده در بخشی از خط دوم محور راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز می باشد ، همچنین شرکت ذوب آهن انواع ریل از جمله UIC60 و U33 را تولید و به فروش رسانده که این امر نشان دهنده تضمین تامین ریل در کشور است.