بورس ٢۴ : طی دو هفته اخیر لسرما با افت نسبی قیمت همراه شده و دیروز نیز این سهم در قیمت ۴١۴ تومان متحمل صف فروش شد. این در حالی است که تقریبا از هفته پایانی دی ماه لسرما مسیر صعودی پرشتابی را آغاز کرده بود و توانست ظرف یک ماه خود را از محدوده ٢٧٠ تومان به حدود ۴۵٠ تومان برساند. بدین ترتیب لسرما طی حدودا ٢٠ روز معاملاتی بیش از ۶٠ درصد بازدهی کسب کرد ، اما اکنون گرفتار فشار عرضه هاست...