به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ۵۶ درصدی شرکت صنعتی بهپاک از محل سود انباشته را صادر نمود.