به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ٣٠ درصدی شرکت کارت اعتباری ایران کیش از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.