شرکت به پرداخت ملت در بین ١٢ شرکت پی اس پی توانسته رتبه اول را کسب و همچنان پیشتاز باشد. به طوری که، در سرفصل درآمدی این شرکت نیز شاهد ثبت رکورد شکنی های خوبی در زمینه فروش هستیم. امری که در صورت های مالی شرکت اثر گذار بوده و سبب شده تا این شرکت طی چند ماهه اخیر مورد توجه فعالان بازار قرار بگیرد

بورس۲۴ : شرکت به پرداخت ملت در بین 12 شرکت پی اس پی توانسته رتبه اول را کسب و همچنان پیشتاز باشد.

به طوری که، در سرفصل درآمدی این شرکت نیز شاهد ثبت رکورد شکنی های خوبی در زمینه فروش هستیم.

این شرکت در 10 ماهه رکورد فروش خود را شکسته است به طوری که درآمد های این شرکت به بیش از 1325 میلیارد تومان بالغ شده است در حالی که این درآمد ها در 12 ماهه سال قبل در سطوح 1287 میلیارد تومان قرار داشته است.

پیشبینی می شود، به پرداخت برای کل سال جاری به درآمد بالای 1600 میلیارد تومان دست یابد که با رشد خوبی به نسبت سال گذشته همراه شود.

نکته مهم به پرداخت نیز، همین روند رو به رشد درآمدی می باشد که سبب شده تا سود شرکت نیز با رشد خوب و آرام اما مطمئن همراه شود.

به طوری که، با سرمایه جدید 145 میلیارد تومانی شرکت در 9 ماهه به سود 1190 ریالی دست یافته که رشد آرامی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

به طوری که، این روند رو به رشد درآمدی و سودسازی برای سال آینده نیز ادامه دار بوده و این شرکت با توجه به رشد درامد های امسال به میزان حدودا 25 درصدی برای سال آینده می توان همین شیب رو به رشد درآمدی و سودسازی را در به پرداخت انتظار داشت.

گواه این مدعا، جدول توجیهی افزایش سرمایه اخیر شرکت است که پیشبینی شده با فرض تحقق افزایش سرمایه که اجرایی شده است درآمد های شرکت برای سال آینده به سطوح بالای 2100 میلیاردی همراه شود که در این راستا سود خالص شرکت نیز رشد خوبی خواهد داشت همین امر در نهایت در قیمت و وضعیت معاملات سهام شرکت منعکس و طی چند ماهه اخیر شاهد رشد نسبت پی بر ای و اقبال بازار به این سهم بوده ایم.