شرکت تامین سرمایه امین با بهره‌گیری از «هوشمندی مالی» برای دومین سال متوالی، رتبه اول فروش را بین شرکت های گروه واسطه گری های مالی کسب کرد... طبق اعلام مرکز رتبه بندی شرکت های برتر سازمان مدیریت صنعتی و‌ بر اساس نتایج این رتبه بندی ( IMI-١٠٠)، در بهمن ماه سال ١٣٩٧، شرکت تامین سرمایه امین از بین ۵٠٠ شرکت بزرگ کشور، موفق به کسب رتبه اول فروش در گروه واسطه گری های مالی شد...
تامین سرمایه امین برای دومین سال متوالی صدرنشین رتبه بندی١٠٠- IMI در گروه واسطه گری های مالی شد

بورس۲۴ : شرکت تامین سرمایه امین با بهره‌گیری از «هوشمندی مالی» برای دومین سال متوالی، رتبه اول فروش را بین شرکت های گروه واسطه گری های مالی کسب کرد.
طبق اعلام مرکز رتبه بندی شرکت های برتر سازمان مدیریت صنعتی و‌ بر اساس نتایج این رتبه بندی ( IMI-100)، در بهمن ماه سال 1397، شرکت تامین سرمایه امین از بین 500 شرکت بزرگ کشور، موفق به کسب رتبه اول فروش در گروه واسطه گری های مالی شد.

طبق نظر سازمان مدیریت صنعتی ، رتبه بندی شرکت ها در محیط کسب و کار، تلاشی علمی برای تلخیص بسیاری از اطلاعات پیرامونی محیط کسب و کار در قالب سنجه های ساده و قابل درک است. رتبه بندی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت شرکت ها در مقایسه با رقبای خود در اختیار ذی نفعان از قبیل مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بانک ها، مشتریان و دولت و سازمان های دولتی و غیره قرار دهد.

این سازمان شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی lMI-100 را « اندازه و رشد شرکت» ، « سودآوری و عملکرد» ، «بهره وری»،« صادارت»،« نقدینگی»،« بدهی » و « سهم بازار» پس از شاخص « میزان فروش» مورد نظر در بررسی عملکرد شرکت ها قرار داده است .

تامین سرمایه امین، در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۶ موفق به دریافت مجوز تأسیس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار شد و در ۲۸ فروردین ۱۳۸۷رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

این شرکت با بیش از یک دهه فعالیت موفق و با «هوشمندی مالی » توانسته ضمن جلب اعتماد عمومی، کارنامه بی‌نظیر و متمایزی در حوزه ارائه خدمات مشاور و تامین مالی در بین شرکت‌ها در ایران ثبت کند.
سهامداران تأمین سرمایه امین، شامل صندوق‌های بازنشستگی مهم کشور، بنگاه‌های تجاری خوشنام و نهادهای مالی معظم از جمله شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تدبیر، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، صندوق بازنشستگی کشوری، گروه مالی ملت، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و شرکت بهساز مشارکت های ملت است.

منبع : شرکت تامین سرمایه امین