مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با تاکید بر شعار « هوشمندی مالی» از افزایش چشمگیر سهم بازار این شرکت در انتشار اوراق بهادار از ٩ درصد به ٢٠ درصد خبر داد...
جهش بیش از ۵۰ درصدی سود تامین «امین» ؛ تامین سرمایه ایی که شعار « هوشمندی مالی» را دارد...

بورس۲۴ : مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با تاکید بر شعار « هوشمندی مالی» از افزایش چشمگیر سهم بازار این شرکت در انتشار اوراق بهادار از 9 درصد به 20 درصد خبر داد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه امین 30 دیماه1397 با حضور بیش از 95 درصد از نمایندگان صاحبان سهام برگزار شد.
 سعید بداغی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در گزارشی ضمن تشریح موفقیت های این شرکت اظهار کرد: دستاوردهای ما در سال مالی 96 و 97 شامل « افزایش بیش از 200 درصدی انتشار اوراق بهادار» ، « افزایش بیش از 50 درصدی دارایی های تحت مدیریت صندوق ها » ، «افزایش بیش از 70 درصدی پرتفوی تحت بازارگردانی» ، « افزایش سهم بازار»، « ارتقا سود آوری»، «راهکارهای هوشمند»، «مدیریت ریسک حکمرانی خوب » و « انطباق جی آر سی » و « اعتلای سرمایه انسانی » بوده است.
وی با اشاره به اعلام سازمان مدیریت صنعتی و کسب مقام اول فروش در واسته گری های مالی کشور ( IMI-100) شرکت متبوعش، افزود: توانسته ایم سهم بازار خود را از 9 درصد به 20 درصد افزایش دهیم که این موفقیت نتیجه پیشرو بودن در تداوم طراحی و عرضه خدمت نوآورانه در بازارهای جدید است.
وی با اشاره به جهش بیش از ۵۰ درصدی سود در سال 97 این شرکت اظهار کرد: این افزایش ناشی از کاهش هزینه های عملیاتی به واسطه «نوآوری»، «تغییر سیاست های نگهداری اوراق» و « افزایش درآمد ناشی از تمرکز بر صنایع هدف» و « ارتقاط جایگاه برند» است و با بهینه سازی دارایی ها و کارآمد ترکردن آنها، توانستیم افزایش قابل توجهی در سودآوری، پایداری و تنوع درآمدیی را داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به نیازهای بازار کشور و استفاده از راهکارهای هوشمند اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور و بازار، اقدام به ابداع و ساخت مراکز راهکارهای جامع در حوزه انرژی و سلامت شده تا نقش موثری در هوشمندی تصمیم گیری و تامین مالی صنایع کشور ایفا کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه تحول دیجیتال نیز با استفاده از راهکارهای هوشمند، شرکت توانسته علاوه بر ارتقاء هوشمندی درون سازمانی ،نقش بی بدلیلی در ارائه راهکارهای فراگیر برای حل مشکلات صنایع کشور در خارج از سازمان داشته باشیم، که « دستیار هوشمند انرژی » ، نمونه موفقی از این الگوست.
وی تصریح کرد: امین با انتخاب شرکای راهبردی، در راستای طراحی اولین «صندوق جسورانه »، به حوزه نوآوری در فناوری های مالی ورود کرده و صندوق cvc را در حال تاسیس داد.
وی در باب مدیریت ریسک نیز به « روش مندی فرآیند انعقاد قرارداد و ایجاد دفتر امور قراردادها، دفتر مدیریت تطبیق» در کنار «ارتقاء جایگاه کمیته حسابرسی و کمیته ریسک در حوزه های تصمیم گیری و حکمرانی شرکتی» سخن گفت و افزود:  ما توانستیم به حداکثر انطباق با قوانین و مقررات داخلی و خارجی مدیریت ریسک های کسب و کار و بنگاه ها دست پیدا کنیم و با توسعه روحیه کار گروهی و خرد جمعی از نظرات مشورتی کمیته های تخصصی نهایت بهره را ببریم.
بنابراین گزارش ، در این جلسه پس از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و  بازرس قانونی ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 97.6.31 قرائت شد و ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود قابل تقسیم، به مبلغ 2.113 میلیارد ریال ، مبلغ 1.350 میلیارد ریال تقسیم شد.
صندوق بازنشستگی کشوری، گروه مالی ملت، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به عنوان اعضای اصلی و شرکت بهساز مشارکت های ملت و شرکت سرمایه گذاری پویا به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.
همچنین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد.

منبع : روابط عمومی تامین سرمایه امین