بورس ٢۴ : کارت اعتباری ایران کیش در گزارش نه ماهه خود به ازای هر سهم ٣۶۶ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه سال قبل ۴ درصد افت سود آوری داشت، این شرکت در گزارش ١٠ ماهه خود ٣۵١میلیارد تومان فروش شناسایی کرد که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ٣٠١میلیارد تومان بود و نتوانست رشد چشمگیری در درآمد ها به ثبت برساند. صادق فرامرزی مدیر عامل کارت اعتباری ایران کیش درباره آخرین وضعیت عملکردی و کاهش سود نه ماهه به بورس ٢۴ گفت: درآمدهای ما عمدتا از کارمزد و ارائه خدمات دستگاه کارتخوان است، در حال حاضر تغییری از محل افزایش کارمزدها نداشتیم اما هزینه های ما بالا رفته است و به همان نسبت درآمد ها افزایش نداشته است.