امیر سیدی معاون توسعه و فناوری تامین سرمایه تمدن در گفت وگو با خبرنگار بورس٢۴ در خصوص وضعیت بازار سرمایه در بودجه ٩٨ گفت: در حقیقت می توان گفت دولت بیشترین توجهی که در بودجه سال ٩٨ داشته این بوده است که بابت واگذاری دارایی ها بتواند از بازار سرمایه تامین مالی کند. البته این موضوع از جهاتی می تواند مثبت تلقی شود چرا که چنانچه دولت بخواهد این اقدامات را با موفقیت انجام دهد، باید حتما در خصوص تقاضاها نیز اقداماتی را در نظر گیرد تا پیشنهادهایی که در بازار سرمایه ارائه خواهد کرد از جذابیتی برخوردار باشند. در حقیقت مورد استقبال بورس قرار بگیرد. وی در ادامه تصریح کرد: اما با همه این ها کلیت فضای اقتصاد و شرایطی که سال آینده خواهیم داشت شاید به طور خاص و به طور کلی در بازار سرمایه آثار منفی اش بزرگتر از این باشد که فقط بخواهیم بگوییم با لایحه بودجه می توان برای بازار سرمایه چشم انداز مثبتی را در نظر گرفته و تلقی کرد.

بورس۲۴ : چهارم دی ماه بود که لایحه بودجه سال 98 کل کشور از سوی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم شد. در واقع این ششمین بودجه ای است که دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. حسن روحانی در جلسه ارائه لایحه بودجه با اشاره به این که بودجه امسال را در مجموع با 407 هزار میلیارد تومان، دو سقفی کردیم، گفت: در سقف اول 4 هزار و 700 هزار میلیارد تومان و در سقف دوم تا 20 هزار میلیارد تومان دیگر در صورت کسب منابع جدید که در بودجه آمده است، خواهد بود. مباحث بسیاری در خصوص بودجه سال آینده مطرح شد.

 اغلب کارشناسان معتقد بودند بودجه برخی وزارت خانه ها کم و از سوی دیگر بودجه برخی نهادها و سازمان های دیگر بسیار بیش از آنچه که باید در نظر گرفته شده است. امیر سیدی کارشناس بازار سرمایه معتقد است که دولت سعی کرده بیشترین کنترل را روی بحث نرخ تسعیر و درآمد نفتی داشته باشد و در بودجه سعی کرده نرخ ارز را کمتر از نرخ بازار آزاد در نظر بگیرد. در حقیقت به نوعی با توجه به شرایطی که در آن به سر می بریم به نظر می رسد فروش نفت در بودجه 98 خوشبینانه در نظر گرفته شده است.

امیر سیدی معاون توسعه و فناوری تامین سرمایه تمدن در گفت وگو با خبرنگار بورس۲۴ در خصوص وضعیت بازار سرمایه در بودجه 98 گفت: در حقیقت می توان گفت دولت بیشترین توجهی که در بودجه سال 98 داشته این بوده است که بابت واگذاری دارایی ها بتواند از بازار سرمایه تامین مالی کند. البته این موضوع از جهاتی می تواند مثبت تلقی شود چرا که چنانچه دولت بخواهد این اقدامات را با موفقیت انجام دهد، باید حتما در خصوص تقاضاها نیز اقداماتی را در نظر گیرد تا پیشنهادهایی که در بازار سرمایه ارائه خواهد کرد از جذابیتی برخوردار باشند. در حقیقت مورد استقبال بورس قرار بگیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اما با همه این ها کلیت فضای اقتصاد و شرایطی که سال آینده خواهیم داشت شاید به طور خاص و به طور کلی در بازار سرمایه آثار منفی اش بزرگتر از این باشد که فقط بخواهیم بگوییم با لایحه بودجه می توان برای بازار سرمایه چشم انداز مثبتی را در نظر گرفته و تلقی کرد.

فروش نفت در بودجه 98 خوشبینانه است

امیر سیدی تصریح کرد: با توجه به کلیات بودجه دولت تلاش کرده بیشترین کنترل را روی بحث تسعیر ارز و درآمد نفتی داشته باشد به طوری که نرخ ارز را به میزانی دیده که کمتر از نرخ بازار آزاد است و یک مقدار گمان می کنم دولت فروش نفت را با توجه به شرایطی که ما در آن به سر می بریم خوشبینانه دیده است.

وی افزود: بنابر این گمان می کنم با توجه به واقعیتی که سال آینده رخ خواهد داد احتمالا به لحاظ ریالی دولت کسری بودجه نداشته باشد. اما به لحاظ قیمت نفت و حجم نفتی که می تواند در شرایط تحریم به فروش برساند امکان دارد دچار چالش هایی شود. همچنین شرکت هایی که در بازار سرمایه حضور دارند و جزو صنایع بزرگ و سنگین محسوب می شوند نیز قاعدتا سال آینده با افزایش هزینه های ثابتشان مواجه خواهند شد. اما در خصوص فروش ممکن است با چالش رکود دست و پنجه نرم کنند. در حقیقت برداشت من با توجه به شرایط موجود این است که سال آینده با حفظ شرایط فعلی سال رکودی خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: با توجه به همه مباحث مطرح شده چنانچه حتی دولت تمایل به حمایت از بازار سرمایه نیز داشته باشد به نظر می رسد بودجه آن طور که باید قوی نیست تا بتواند مقابل این عوامل منفی که در بازار وجود دارد بایستد، در صورتی که دولت بخواهد از بازار حمایت کند، قطعا باید رویکرد خیلی جدی تری را برگزیند.

ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی ها در بودجه 98

وی همچنین در خصوص نگاه بودجه در خصوص شرکت های پتروشیمی بیان کرد: مهمترین نکته بودجه درباره پتروشیمی ها این است که نرخ خوراک در بودجه ثابت و 14 سنت است. در دهه فجر سال جاری احتمالا سامانه نرخ شناور ارز بین بانک مرکزی، صرافی ها و  بانک ها راه اندازی شود که این موضوع به شفاف سازی نرخ ارز کمک خواهد کرد. همچنین تغییراتی را در چند ماه اخیر شاهد هستیم به طوری که در دوره ای  شرکت ها الزام داشتند که  ارز صادراتی خود را در سامانه عرضه کنند  که این الزامات چندان موفق نبود و برخی شرکت ها  این اقدام را عملیاتی نکردند.

امیر سیدی تصریح کرد: احتمالا سال آینده در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شاهد استثنائاتی باشیم. درهر صورت از آن جا که شرایط کشور شرایط ویژه ای است ممکن است با بخش نامه های موردی مواجه شویم و بحث هایی که هم اکنون در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی داریم، استثنائاتی در سال آینده به وقوع بپیوندد. بنابراین در خصوص کلیت بودجه می توانم بگویم قاعدتا با توجه به فشارهایی که وجود دارد احتمالا با دشواری های بسیاری در سال آینده مواجه خواهیم بود که باید حل و فصل شود و بورس 98 چندان قوی نمی تواند عمل کند.