به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا، شرکت عمران و توسعه فارس و همچنین شرکت پارس دارو اطلاعات و صورت های مالی خود را منتشر کردند.